Η ΑΝΑΓΚΗ

    Σε ένα σύγχρονο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως είναι αυτό που απαιτεί το σύγχρονο εμπόριο, ηγετική θέση μπορούν να κατέχουν εταιρίες που έχουν σαν κύριο σκοπό την ανάπτυξη. Με κύριο εργαλείο την συνέπεια και  την καινοτομία, προσφέρουμε στις σύγχρονες εταιρίες αλλά και σε μεμονωμένους επαγγελματίες που έχουν την ανάγκη σοβαρής και υπεύθυνης υποστήριξης, οικονομικές πρακτικές και βιώσιμες λύσεις.

    Καταφέραμε να σπάσουμε τα στεγανά διαμερίσματα του παραδοσιακού marketing και να δημιουργήσουμε υπόβαθρο για την ανάπτυξη. Με λύσεις - προτάσεις μας, υποδεικνύουμε κανάλια επικοινωνίας και τρόπους διοίκησης που θα κατευθύνουν μια εταιρία μέσω μιας ασφαλής οδού στην ταχύτερη επίτευξη των στόχων της.

 

Η ΛΥΣΗ

    Η Marketing Power είναι μια ομάδα νέων συμβούλων με έδρα τη Θεσσαλονίκη.  Σκοπός μας είναι μέσα από καινοτόμες διαδικασίες να ενισχύσουμε κάθε πελάτη και κάθε συνεργάτη μας.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ