ερευνες Πολιτικου Κλιματος
Ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας διερεύνησης απόψεων και στάσεων απέναντι σε θέματα της κεντρικής πολιτικής ατζέντας και μελέτη της θεματολογίας που διαμορφώνεται από την πολιτική συγκυρία.
 

ερευνες Τοπικης Αυτοδιοικησης
Μελέτες επικοινωνιακής στρατηγικής στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εντοπισμός προβλημάτων και χαρτογράφηση θεμάτων, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, σχηματοποίηση δράσεων και αξιολόγηση απόδοσης σχετικών χειρισμών.
 

ερευνες Εικονας Πολιτικων Προσωπων
Μελέτες διερεύνησης εικόνας πολιτικών προσώπων με βάση πυραμιδικά μοντέλα δόμησης της προσωπικής δυναμικής (αναγνωρισιμότητα / δημοτικότητα / εξοικείωση / δυναμική / εικόνα / positioning) / Συμβουλευτικές υπηρεσίες χάραξης στρατηγικής και επικοινωνίας.
 

ερευνες Προθεσης Ψηφου
Tracking ερευνητικά προγράμματα μελέτης της πρόθεσης ψήφου, των παραμέτρων που την επηρεάζουν και των στάσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής συγκυρίας.
 

Exit Polls
Μεθοδολογική προσέγγιση on-site καταγραφής της εκλογικής συμπεριφοράς και άμεσης εκτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος.

αρχική σελίδα υπηρεσιών