ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
http://www.eede.gr

Ελληνική Εταιρεία Logistics - Παράρτημα Θεσσαλονίκης
http://www.logistics.org.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης
http://www.ypan.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" [ΕΠΑΝ]
http://www.antagonistikotita.gr

Η πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας
http://www.infosociety.gr

ΕΟΜΜΕΧ
http://www.eommex.gr/greek/index.htm

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
http://www.statistics.gr

Πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ
http://www.go-online.gr

E-business Forum
http://www.ebusinessforum.gr

e-BOSS
http://www.e-boss.gr

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ