Έρευνα για την προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας

 

 

Πρόσφατη τηλεφωνική δημοσκόπηση της εταιρίας Marketing Power, 200 ερωτηθέντων (ανδρών και γυναικών κατοίκων Κ. Μακεδονίας ηλικίας άνω των 18 ετών) για λογαριασμό άλλων εταιριών, με αφορμή την προσφυγή της χώρας στον μηχανισμό του ΔΝΤ-ΕΕ  αποτυπώνεται παρακάτω.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (65%) θεωρεί ότι η προσφυγή στον μηχανισμό του ΔΝΤ-ΕΕ θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Σεβαστό ποσοστό (69%) θεωρεί επίσης ότι η προσφυγή δεν θα βοηθήσει ουσιαστικά την χώρα,  ενώ ένα 88% προβλέπουν ότι επίκειται κοινωνική έκρηξη

 

Θεωρείται ότι η προσφυγή στον μηχανισμό του ΔΝΤ-ΕΕ θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί από την κυβέρνηση

θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί από την κυβέρνηση

65 %

δεν θα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί από την κυβέρνηση

18 %

δεν γνωρίζω /δεν απαντώ

17 %

Η προσφυγή στον μηχανισμό του ΔΝΤ-ΕΕ θα βοηθήσει ουσιαστικά την χώρα

ναι θα βοηθήσει ουσιαστικά την χώρα

69 %

όχι δεν θα βοηθήσει ουσιαστικά την χώρα

20 %

δεν γνωρίζω /δεν απαντώ

11 %

Θεωρείται ότι οι τελευταίες πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις θα οδηγήσουν σε μιας μορφής κοινωνική έκρηξη ή αντίθετα θα καταπραΰνουν το αίσθημα κοινωνικής αδικίας;

προβλέπω ότι θα οδηγηθούμε σε μια κοινωνική έκρηξη

82 %

δεν γνωρίζω /δεν απαντώ

12 %

θα καταπραϋνθεί το αίσθημα κοινωνικής αδικίας;

06 %

 

 

για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε την δική σας ή Έρευνα επικοινωνήστε μαζί μας

info@marketingpower.gr

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ